bbstudija

Tirdzniecības centrs Ventspilī, Rūpniecības ielā 1

 

Komanda: Z. Kalinka, K. Beķeris

2017. gads

Saskaņots MBP

 

Šī vieta ir viena no vizuāli eksponētākajām vietām pilsētā, ko akentē tilta tuvums, kā arī intensīvais satiksmes 

izkārtojums abos Ventas krastos. Ievērojot tilta brauktuves, tā pievedceļu un apkārtējās teritorijas augstuma atzīmju starpību, 

kas satiksmes apļa zonā sasniedz 3 m, projektējamais objekts ir vizuāli labi uztverams no tilta, kā arī no Ventas

pretējā krasta. Tādēļ projektā paredzēts vienstāvu lineārs izteikti horizontāls apjoma risinājums ar liektu sienu pret ceļu

krustojuma apli, kurā iela sadalās divās ielās. Šī liektās sienas daļa veidota ar nelielu pacēlumum pret apļveida krustojumu,

lai akcentētu arī ceļa virzienu uz tiltu, izbraucot no Ventspils.

Built with Berta.me