bbstudija

Dzīvojamā ēka Jūrmalā, Bocmaņu ielā 2

 

Komanda: 

gads

Pabeigts būvniecības process

Jaunbūvējamo objektu veido divstāvīgs taisnstūrveidīgs apjoms, blakus kuram izceļas elipsveidīga

dzīvojamā istaba, kurai upes pusē tiek veidota stiklota fasāde. Projektā ievēroti ēku apjomu

kompozīcijas pamatprincipi, izceļot to savstarpējo hierarhiju un ģeometrisko skaidrību. 

Built with Berta.me