bbstudija

Multifunkcionāls centrs Rīgā, kvartālā starp Blaumaņa, Tērbatas, Dzirnavu un K. Barona ielu

 

Komanda: Z. Kalinka, A. Kalinka, D. Putniņa, J. Lauris, I. Skadiņa, A. Vītols, D. Gelmane,

D. Pētersone - Jakimova,  Z. Cālīte, M. Niedra, D. Markus

2004. - 2016. gads

1. un 2. etapam pabeigts būvniecības process

 

      Abas dzīvojamās daudzdzīvokļu ēkas ir daļa no kopējās kompleksa apbūves, kas ietver jau izbūvētās divstāvu

pazemes autostāvvietas un vēl divas būvējamās ēkas. 

 

      Ēkas veidotas ar atšķirīgām fasādēm, kopīga ir tajās lietoto materiālu izvēle. Ēkās lietoti ilglaicīgi un augstvērtīgi

materiāli: varš, baltais monolītais betons, granīts. Īpaši akcentējami ir rūpnieciski izgatavoti baltā betona fasādes

elementi, kas izmantojami kā balkoni.

Built with Berta.me