bbstudija

Dzīvojamo māju apbūves koncepcijas priekšlikums Rūpniecības ielā25, 27, 33, Rīgā

 

Komanda: Z. Kalinka, D. Putniņa, K. Beķeris, D. Markus, D. Pētersone - Jakimova, Zane Cālīte, M. Sīmane

2017. gads

Konkurss, 3. vieta

Dzīvojamā apbūve projektēta teritorijā izvietojot  trīs dzīvojamo ēku grupas (katrā zemes gabalā vienu), kas veido dalēji

slēgtas, intīmu iekšpagalmu telpas. Publiski pieejamās sabiedriskās un darījumu telpas tiek izvietotas ēku pirmajā stāvā

gar Rūpniecības ielu un jaunprojektējamo ielu. Saskaņā ar detālplānojuma koncepciju, prioritāte kvartālā ir noteikta

gājējiem un velosipēdistiem.

Ēku konceptuālais risinājums paredz moduļveida bloķētu būvapjomu pielietojumu. Dzīvojamās apbūves vizuālais

tēls sastāv no trīs dzīvojamo ēku grupām ar daļēji slēgtiem iekšpagalmiem, kuras izvietotas katra uz sava zemes gabala.

Ēku grupas veidotas no universālām tipveida sekcijām, kuras ir projektētas tā, lai tās būtu iespējams izvietot gruntsgabalā

gan ZD virzienā, gan AR virzienā un tādejādi nodrošinātu normatīvo insolācijas noteikumu izpildi.

Insolācijas shēmas no 10:00 līdz 15:30

Dzīvojamās grupas projektētas no 4 stāviem (13 m) terasveidā līdz maksimāli 7 stāviem (24 m), tādejādi

ēkas labi vizuāli iekļaujas esošajā pilsētas apbūvē, kā arī nodrošina iespēju izsauļot apkārtējās esošās dzīvojamās ēkas. 

Built with Berta.me