bbstudija

Daudzfunkcionāls dabas tūrisma centrs E. Dārziņa ielā 28, Ķemeros, Jūrmalā 

 

Komanda: D. Putniņa, D. Markus, Z. Cālīte, D. Pētersone - Jakimova, M. Sīmane, K. Beķeris

2017. gads

Konkurss, 3. vieta

      Galveno pieeju veido plaši gājēju celiņi no E. Dārziņa ielas un autostāvvietām, kuras ir izvietotas pa zemes

gabala perimetru, aiz Centra apjoma, tādejādi izvairoties no monotona autostāvvietu laukuma izveidošanas. 

Galvenās apmeklētāju plūsmas paredzamas no E. Dārziņa ielas puses un apmeklētāju autostāvvietas

teritorijas ziemeļu daļā, kas izvietota gar rekonstruējamo Sēravotu ielu. 

Eksponātu piegāde orientēta pret rekonstruējamo Sēravotu ielu ēkas aizmugurējā daļā, kas vērsta pret mežu.

Galvenās apmeklētāju plūsmas paredzamas no E. Dārziņa ielas puses un apmeklētāju autostāvvietas

teritorijas ziemeļu daļā, kas izvietota gar rekonstruējamo Sēravotu ielu. Galvenā ieeja ēkā orientēta 

pret autostāvvietu, tomēr ne māzāk nozīmīga ieeja paredzēta arī no Ķemeru centra puses, kur ierastos

vietējie iedzīvotāji un kājāmgājēji, kas devušies uz Ķemeriem ar vilcienu. 

Eksponātu piegāde orientēta pret rekonstruējamo Sēravotu ielu ēkas aizmugurējā daļā, kas vērsta pret mežu.

 

 

Projektētā Centra telpās ir plānots izvietot pastāvīgo un mainīgo ekspozīciju zāles, administrācijas telpas ar

30 darba vietām, konferenču centru, mācību telpas un kafejnīcu. 

Centra labiekārtojumā atspoguļota ideja par Ķemeru dabas vērtībām - purviem,

pļavu biotopiem, daudzveidīgo floru un faunu. Apstādījumu struktūru veido simboliskas purva saliņas.  

Built with Berta.me