bbstudija

Biroju komplekss Rīgā, Krasta ielā 99A

 

Komanda: Z. Kalinka, D. Putniņa, A. Kalinka, D. Markus, D. Pētersone - Jakimova,

Z. Cālīte, B. Ubaviča, M. Sīmane, K. Beķeris

2016 - 

Uzsākts būvniecības process

Plānotais objekts atrodas pilsētai jauna, nozīmīga transporta mezgla tiešā tuvumā, kur transporta plūsma no Rīgas

centra pa Krasta ielu nogriežas uz Dienvidu tiltu.

Projektētais apjoms ar 14 stāvu augstumu kalpo kā orientieris Krasta ielas monotonajā lineārajā telpā, noslēdzot

tās perspektīvu; skatā no centra ar savu formu un orientāciju akcentē kustību uz Dienvidu tiltu.

Augstceltnes šajā novietnē ir pilsētnieciski un funkcionāli pamatotas. 

          

  Biroja kompleksa vizuālā tēla kodols ir trīs vertikāli būvapjomi, kuri plānā veido elipses formas atsevišķas

daļas, It kā vienotam elipsveidīgam apjomam būtu izņemtas vidējās šķēles. No dažādiem skatu punktiem triju torņu

telpiskā saspēle rada ainu, kurā apjomi gan pārsedzas, gan paveras – viss komplekss reizēm ir caurskatāms,

citreiz- masīvāks.

Šajos trijos elipsveida būvapjomos izvietotas biroju telpas.  1. līdz 2. stāvu līmenī šie trīs apjomi apvienoti vienā apjomā,

kas sastāv no apsildāmām telpām, kas veido ēkas kodolu un apkārt tam izvietotām neapsildāmām

ārtelpām- autostāvvietām. 

Built with Berta.me